aj
Электронный научный журнал APRIORI.
Серия: Естественные и технические науки
ISSN2309-916X
Научно-издательский центр АПРИОРИ, Краснодар
apriori-nauka.ru | apriori-journal.ru
mail@apriori-journal.ru
тел: +7-918-180-98-79
Биологические науки

МЕХАНІЗМИ ВИНИКНЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Сніткін Дмитро Володимирович
Сніткін Дмитро Володимирович (Snitkin Dmitriy Vladimirovich)
студент
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Ярославль
аннотация | abstract
Питання про механізми синхронізованої активності нейронів головного мозку до цих пір не має вичерпної відповіді, тоді як це є важливим теоретичним фундаментом електроенцефалографії і нейронаук в цілому. У статті представлені деякі теоретичні побудови, засновані на експериментальних даних і дозволяючі наблизиться до вирішення даної проблеми.
The question of the mechanisms of synchronized neuronal activity in the brain still has no satisfactory answer, whereas it is an important theoretical foundation of electroencephalography and neurosciences in general. The article presents some theoretical constructs based on experimental data and allows you to approach to the resolution to this problem.
електроенцефалографія, коркові нейрони, синхронізація, постсинаптичні потенціали, гальмування.
electroencephalography, cortical neurons, synchronization, postsynaptic potentials, inhibition.
http://apriori-journal.ru/seria2/4-2016/Snіtkіn.pdf
Скачать эту статью | Download this article Скачать
Просмотров: 1019

Поиск

google schoolar apriori
elebrary apriori
Blackmaria.ru история кино книги о кино фильмы

НОВОСТНАЯ РАССЫЛКА

email рассылки